Säkerhet i trafiken

CE
CE-märkningen visar att din produkt uppfyller EU:s normer för säkerhet, hälsa och miljöskydd. EU-kraven finns i direktiv för olika produkter eller produktsektor, t.ex. leksaker, elektrisk utrustning, maskiner och personlig skyddsutrustning. Från 2013 ska elektrisk och elektronisk utrustning ha CE-märke för att visa att utrustningen uppfyller kraven i RoHS-direktivet. CE-märket fungerar som en garanti för att visa att du som tillverkare uppfyllt samtliga krav i RoHS.

Produkterna i vårt sortiment som kategoriseras som elektrisk utrustning eller personlig skyddsutrustning (reflexer) uppfyller de kraven för CE-märkning (RoHS för elektrisk utrustning och EN13356 för reflexer).

 

Mer information hittar du här:

http://www.kemi.se/

http://echa.europa.eu/

http://europa.eu/youreurope/business/product/ce-mark/index_sv.htm

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *